Το Υπουργείο Εργασίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Active Computer Systems το έργο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ήτοι μελανιών, τόνερ κ.λπ. για τους εκτυπωτές τα φαξ και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες Euro Supplies Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε και Technicomer. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 51 .660 (με ΦΠΑ).