Στην Altec Integration ανατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του ΟΣΕ για τη «Μεταφορά και μετεγκατάσταση του εγκατεστημένου εξοπλισμού ΙΒΜ του ΟΣΕ από το Μηχανογραφικό Κέντρο του ΟΣΕ της Οδού Λιοσίων στο νέο Μηχανογραφικό Κέντρο της οδού Καρόλου 1-3».