Η AMS ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στη ψηφιοποίηση αρχείου δημοτικής περιουσίας του δήμου Αθηναίων.

Το εν λόγω έργο αφορά στη μετατροπή και αποθήκευση του υφιστάμενου συμβατικού αρχείου σε μικροφίλμ της Δημοτικής Περιουσίας σε ηλεκτρονική μορφή άμεσα αναγνώσιμη από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την μετατροπή του αρχείου θα απαιτηθεί η ψηφιοποίηση μικροφίλμ 250.000 περίπου σελίδων εγγράφων μεγέθους από Β5 έως Α3. Παράλληλα θα γίνει και η επιστημονική καταλογογράφηση των ρολών μικροφίλμ και των περιεχομένων των εγγράφων σε μορφότυπο .xls μ επεδία που θα επικαιροποιηθούν μετά την ανάλυση των δεδομένων από τους τελικούς χρήστες του αρχείου της Δημοτικής Περιουσίας. Υπενθυμίζεται πως εκτός της AMS, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες First Data Hellas, Globo Technologies και Intraway. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 80.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.