Στην Archetypon η πύλη εξυπηρέτησης του Δήμου Πατρέων για το έργο "Ανάπτυξη πύλης πληροφόρησης και ενημέρωσης για τον Δήμο Πατρών και προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες & προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων".

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο της Πάτρας, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Διαδικτύου για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 496 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει επίσης προσφορές οι ενώσεις Globo – Ιονική Τεχνολογική, Info-quest – ΙΤΥ και Singular Logic – Apopsis, καθώς και οι εταιρείες Byte, Cyberce, Neuropublic, OTS και Q&R.