Στην Atos Origin κατακυρώθηκε έργο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με αντικείμενο τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΣΕ+Τ (Γ' Φάση).

Το έργο περιλαμβάνει: α) Έλεγχο ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών τρωτών σημείων των υπολογιστικών συστημάτων και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, β) έλεγχο φυσικής πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, ταυτόχρονα με έλεγχο του βαθμού ευαισθητοποίησης του προσωπικού (staff awareness) χρησιμοποιώντας τεχνικές social engineering και γ) συνοπτική αναφορά των ελέγχων που διεξήχθησαν, καθώς και αναλυτικές συστάσεις αντιμετώπισης του συνόλου των ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν.

Η προκήρυξη του σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού είχε γίνει τον περασμένο Ιούλιο και σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν καταθέσει προσφορά 5 ακόμη εταιρείες. Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και η συνολική του διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τους τρεις μήνες.