Η Cosmos Business Systems υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, για προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο εξοπλισμός που προσφέρθηκε ήταν της εταιρείας Hewlett Packard και το λογισμικό της Microsoft. Εκτός της Cosmos Business Systems προσφορές στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει οι HiPac, Computer Studio, Technicomer και Pansystems. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 190 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.