Η Cosmos Business Systems πέρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελική φάση διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) του ΕΟΠΥΥ για την «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ)».

Προσφορές στο διαγωνισμό είχαν καταθέτει και οι εταιρείες ΟΤΕ και Δυναμική Πληροφορική, οι οποίες, ωστόσο, δεν συνεχίζουν στην τελική φάση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 758.130 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).