Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός των ΕΛΤΑ για την προμήθεια 679 ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και οι εταιρείες Byte Computer, Hipac, PC Systems, Real Consulting Συστήματα Πληροφορικής, Unisystems, Bit & Byte, Pansystems, Technicomer. Ο προϋπολογισμός δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης του έργου ανέρχεται στα 686.000 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2008. Προμηθευτής των Η/Υ είναι η εταιρεία Hewlett – Packard.