Στην Elidoc κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του ΤΕΙ Πειραιά (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την προμήθεια: «Υπηρεσία ιδρυματικού αποθετηρίου και προστιθέμενης αξίας ψηφιακής βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά».

Το τίμημα της ανάθεσης ανέρχεται σε 254.360 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η Elidoc ήταν και η μόνη που κατέθεσε προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.