Η First Data Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Κτηματολόγιο Α.Ε. με τίτλο "Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και εμφακέλωσης των βεβαιώσεων αρ. εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου".

Το έργο περιλαμβάνει αποστολή βεβαιώσεων αρχικών εγγραφών σε περίπου 1.850.000 δικαιούχους.

Πιο συγκεκριμένα, παραλαβή των αρχείων για την εκτύπωση των βεβαιώσεων αρχικών εγγραφών, εκτύπωση και επιτύπωση εντύπων & φακέλων, εμφακέλλωση και συσκευασία των εντύπων, ταξινόμηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΛΤΑ και διαχείριση επιστροφών. Το τίμημα της σύμβασης είναι 568.963 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.