Ο Δήμος Κοζάνης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Fujitsu την «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισµού στο πλαίσιο λειτουργικής αναβάθµισης και ενοποίησης γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS) του Δήµου Κοζάνης και της Δηµοτικής Επιχείρησης ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)».

Η προμήθεια περιλαμβάνει servers (βάσης δεδοµένων & Web), υπολογιστές και notebooks, τα Microsoft OfficeStd 2016 και Microsoft Office Professional 2016.