Στην G4S Telematix κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το έργο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Λογισμικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωμένης λύσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HeERO (Harmonized eCall European Pilot)».

Η συνολική δαπάνη του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στο ποσό των 184.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο σχετικό διαγωνισμό συμμετείχαν αρχικά και οι Ericsson Hellas και Space Hellas.