Στην Hipac κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το έργο: «Προμήθεια κατανεμητών switch, για τις ανάγκες της Γ.Γ. Βιομηχανίας», με το σκεπτικό ότι η προσφορά της κάλυπτε όλες τις προδιαγραφές της προκήρυξης και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν αρχικά και οι εταιρείες: ECS, PC Systems, Altec Integration, Algosystems, C2 Technologies, Cosmos Business Systems, db Networks και Quality & Reliability.