Η Honest Partners υπέγραψε σύμβαση με το Μουσείο Μπενάκη για την υλοποίηση τριών τμημάτων -Β, Γ, Ε - του έργου «Προβολή Συλλογών και Δράσεων του Μουσείου Μπενάκη στον Παγκόσμιο Ιστό». Ο προϋπολογισμός των τριών τμημάτων του έργου ανέρχεται στο ποσό των 293.724 ευρώ, με ΦΠΑ.

Ένα πολυδιάστατο και ιδιαίτερα απαιτητικό έργο πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά στο σχεδιασμό εφαρμογών για την ανάδειξη των συλλογών του Μουσείου Μπενάκη στον παγκόσμιο ιστό, στην παραγωγή του περιεχομένου που απαιτείται και στην καλλιτεχνική φωτογράφηση και ψηφιοποίηση 3.500 εκθεμάτων. Το έργο συντονίζει και υλοποιεί το δυναμικό της Honest Partners σε συνεργασία με διακεκριμένη ομάδα επιστημονικών συνεργατών από το χώρο του πολιτισμού.