Η iKnowHow Πληροφορική ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του δήμου Τρικκαίων".

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πύλης (ΔΠ) για το δήμο Τρικκαίων, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του διαδικτύου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μέσω της πύλης θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και on line υπηρεσίες του δήμου, ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει μεταξύ άλλων την εκπαίδευση των χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών) και τις δράσεις προβολής και προώθησης της πύλης στην τοπική κοινωνία του δήμου.

Στον διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και οι ενώσεις εταιρειών: α. Διάδρασις – eCreator – Computer Solutions, β. Infogroup Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Neuropublic, και οι εταιρείες: γ. Exodus, δ. Cyberce, ε. 3Data Πληροφορική.

Οι σημαντικότεροι προμηθευτές της iKnowHow Πληροφορική για το έργο είναι οι εταιρείες Dell και Oracle. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 305 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.