Στην InfoTrip κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Δήμου Θέρμης για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Easy Trip».

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου διαγωνισμού ήταν 45.000 ευρώ και στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει αρχικά και οι εταιρείες Επικοινωνία ΕΠΕ και Inergo Πληροφορική.