Την Intel επέλεξε η Facebook για να αναβαθμίσει τις υποδομές των data center. Οι severs που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται στον επεξεργαστή Intel Xeon και επελέγησαν από τη Facebook κατόπιν σύγκρισης με άλλα συστήματα.