Ο Δήμος Παλλήνης ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην IntelliSoft ΕΠΕ την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Preschool) για την οργάνωση των Αιτήσεων, Τροφείων & Παρουσιών των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.

Παράλληλα, ανέθεσε στην ίδια εταιρεία τις εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τηλεφωνικής και απομακρυσμένης υποστήριξης χειριστών και διαχειριστών του παραπάνω συστήματος.