Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Γαλατσίου ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΙntelliSoft την προμήθεια της εφαρμογής "EasyCheck" για τη διαχείριση των παρουσιών υπαλλήλων του Δήμου.

Η εφαρμογή EasyCheck είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα καταγραφής των παρουσιών των υπαλλήλων. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή εγκαθιστά ένα σύστημα καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού, το οποίο αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό ρολόι καταγραφής παρουσιών προσωπικού για κάθε κτίριο. Για κάθε υπάλληλο διατίθεται ειδική κάρτα που ταυτοποιεί τον εκάστοτε εργαζόμενο και θα τη χρησιμοποιεί για την είσοδο και έξοδό του από το χώρο εργασίας του. Όλα τα ρολόγια μπορεί να είναι συνδεδεμένα μέσω δίκτυου ή μέσω Internet και επικοινωνούν με την εφαρμογή EasyCheck, δίνοντας καθημερινά την πληροφορία που λαμβάνουν από τους υπαλλήλους (είσοδος – έξοδος).