Πέντε εταιρείες μοιράστηκαν τα 2,4 εκατ. ευρώ διαγωνισμού που είχε προκηρύξει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τον Οκτώβριο του 2006. Η Intracom ανέλαβε συμβάσεις περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι εταιρείες MLS (413 χιλιάδες ευρώ), SIEM (473 χιλιάδες ευρώ), Ινστιτούτο Επικοινωνίας Λόγου (150 χιλιάδες ευρώ) και Κόρυμβος (300 χιλιάδες ευρώ).

Το έργο αφορά στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού για τα μαθήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι η MLS είχε συμμετάσχει σε αντίστοιχο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, με το οποίο σύναψε σύμβαση τιμήματος 700 χιλιάδων ευρώ.

Η παράδοση του λογισμικού αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους.