Η Namsa (NATO Maintenance and Supply Agency) ανέθεσε εκ νέου στην Intracom Defense Electronics και για δύο (2) επιπλέον χρόνια την υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT που βρίσκονται στην Ευρώπη (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία και συστημάτων των ΗΠΑ στην Ευρώπη) μετά την επιτυχημένη συνεργασία των τελευταίων δύο ετών.

Η Namsa έχει την ευθύνη οργάνωσης κοινών προμηθειών, προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευών που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη των διαφόρων οπλικών συστημάτων των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ.