Η Intrakat ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Χίου".

Το έργο αφορά στην επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου κατά 16 επιπλέον χιλιόμετρα. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 449.118 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.