Στην Intrasoft International καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός της ΓΓΠΣ για Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση και συντήρηση των αδειών χρήσης του λογισμικού της Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού Oracle – Taxis License».

Η εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότης καθώς η τιμή που έδωσε στην προσφορά της (και περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του έργου) ανέρχεται συνολικά σε 2.286.324 ευρώ, σε σύγκριση με τα 2.286.816 που προσέφερε η UniSystems. To έργο περιλαμβάνει: 1. Ενεργοποίηση – Επικαιροποίηση 9.100 αδειών χρήστης λογισμικού Oracle – Taxis License, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 (εφόσον η σύμβασης ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2016), 2. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού Oracle – Taxis License – 1ο έτος, 3. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης  9.100 αδειών χρήσης λογισμικού Oracle – Taxis License – 2ο έτος και 4. Ημερήσιο ποσό ενεργοποίησης – επικαιροποίησης μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού Oracle – Taxis License, μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Intrasoft International καλείται, πλέον, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, προκειμένου να εκδοθεί η κατακυρωτική απόφαση.