Στην INTRASOFT International ανατέθηκε εκ νέου το έργο CORDIS από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη συμμετοχή της σε τρία lots στις κοινοπραξίες που επικράτησαν.

Η CORDIS, Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Έρευνα και την Ανάπτυξη, αποτελεί βασικό κόμβο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καίριας σημασίας πύλη για τη διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με όλα τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα αποτελέσματά τους, υπό την ευρεία έννοια. Για την επόμενη πενταετία, η INTRASOFT Ιnternational και οι εταίροι της θα είναι άμεσα υπεύθυνοι για την επεξεργασία & τη διαχείριση δεδομένων, τις υπηρεσίες σύνταξης κειμένων, το hosting, τη συντήρηση και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για τη σταθερή συνεργασία μας με την Υπηρεσία Εκδόσεων μέσω πολυάριθμων συμβάσεων. Η CORDIS έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την INTRASOFT International, καθώς αποτέλεσε ένα από τα πρώτα έργα που ανατέθηκαν στην Εταιρεία μας. Προσβλέπουμε στην συνέχιση και εξέλιξη αυτής της καθοριστικής σημασίας υπηρεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτή».