Η iteam, επίσημος συνεργάτης της Oracle, ανέλαβε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των συστημάτων Oracle Siebel CRM και Oracle e-Business Suite (ERP), για την εταιρεία Digea Α.Ε. Το έργο αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, το πληροφοριακό σύστημα Oracle Siebel CRM διαθέτει μία βάση δεδομένων, η οποία επιτρέπει τη συλλογή, χρήση, ανάλυση και τελική αξιολόγηση των υπαρχόντων στοιχείων πελατών και συνεργατών της εταιρίας, αυτοματοποιώντας τη διαχείριση και συντήρηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Επιπλέον, μέσω του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Oracle e-Business Suite (ERP) υποστηρίζονται οι εσωτερικές διεργασίες της εταιρίας, όπως τα υποσυστήματα οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και διαχείρισης αποθηκών. Σκοπός του έργου, επομένως, είναι η περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα η διευκόλυνση, η ταχύτερη διαχείριση και αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της Digea Α.Ε.