Η Multirama υπέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το υποέργο 1 "Προμήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων Διδασκαλίας" του έργου "Προμήθεια και Εγκατάσταση Εποπτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων Διδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίου, Επίπλωσης και Λοιπού Εξοπλισμού για 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών της Α/θμιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα".

Το συνολικό έργο αποτελείται από 3 διακριτά επί μέρους υποέργα. Στον διαγωνισμό για το υποέργο 1, εκτός από τη Multirama, είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Ιωάννης Ζουμπουλάκης & Σία.

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης για το υποέργο 1 ορίστηκε στα 545 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ,  ενώ η αρχική εκτιμώμενη αξία ήταν 621 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.