Η Multirama υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων για το έργο με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού των εργαστηρίων φυσικών επιστημών των ενιαίων λυκείων νομού Χίου".

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ για τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 55.382 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.