Η Αστυνομία Κύπρου ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Nedeco Electronics την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λογισμικών αναβαθμίσεων του τηλεφωνικού δικτύου VIOP της αστυνομίας.

Η Nedeco Electronics αποτελεί τη μοναδική εγκεκριμένη αντιπρόσωπο της Alcatel-Lucent στην Κύπρο, η οποία έχει εγκαταστήσει και συντηρεί το τηλεφωνικό δίκτυο της αστυνομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 160.000 ευρώ.