Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Onex την υλοποίηση των υπηρεσιών υποβοήθησης στην τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων των Πολυμελών Πρωτοδικείων της χώρας και των τακτικών διαδικασιών αρμοδιότητας των Μονομελών Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και των Ειρηνοδικείων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πειραιά.

Το κόστος των υπηρεσιών ανά ώρα ηχογράφησης της ακροαματικής διαδικασίας ανέρχεται στο ποσό των 79,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δε ετήσια συνολική μέγιστη τιμή των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.599.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και για ανώτατο όριο 20.000 ωρών ηχογράφησης ακροαματικής διαδικασίας, αφαιρουμένου από το ποσό που θα δικαιούται η Onex, ανάλογα με τον αριθμό ωρών ηχογράφησης που θα πραγματοποιήσει, του ποσού των 9,63 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανά ώρα ηχογράφησης, που αντιστοιχεί στο κόστος ενοικίασης του εξοπλισμού κυριότητας του Υπουργείου, που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου, όπως ορίζεται στην οικονομική προσφορά της Onex. Σημειώνεται ότι προσφορά είχε καταθέσει και η εταιρεία Profile.