Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας του σχετικού κλειστού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, η ανάθεση των υπηρεσιών υποβοήθησης στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πολυμελών Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, με το σύστημα της ηχογράφησης-αποηχογράφησης, στην Onex Hellenic Α.Ε.

Το εν λόγω έργο αφορά στην εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος (εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό) ηχογράφησης της προφορικής διαδικασίας των δικών, της  αποηχογράφησής της καθώς και τη μετατροπή των αποηχογραφημένων πρακτικών τόσο σε γραπτή (κείμενο) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Onex Hellenic μειοδότησε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και επιλέχθηκε από τo Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από ενδελεχή διαδικασία επιλογής, ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση αλλά και ταυτόχρονα την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου και ανάθεση των υπηρεσιών υποβοήθησης στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πολυμελών Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, με το σύστημα της ηχογράφησης-αποηχογράφησης, το οποίο ανέλαβε η Onex Hellenic (NetFax 26/08/10), ανέρχεται στα 5.424.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ισχύει για δύο χρόνια.