Η εταιρεία ΟΤS υπέγραψε σύμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης για το έργο "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος".

Το έργο αφορά στη λογιστική παρακολούθηση, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, την ανάπτυξη μητρώου ασφαλισμένων, την παρακολούθηση είσπραξης εισφορών και παροχής υγειονομικών παροχών και την ανάπτυξη μελέτης για παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Στον διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορά και οι εταιρείες Computer Team και NeuroPublic. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 271 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.