Η Pansystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Προμήθεια 1.100 τεμαχίων προβολών διδασκαλίας (βιντεοπροβολών)" του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

Στον διαγωνισμό είχαν υποβάλει προσφορά και οι εταιρείες Πλαίσιο, Adamco, MDI, Multirama, Altec, Byte, Videorythmos, Πάνου, Top, Ideal, Intersys, Τεχνολογική, Ζουμπουλάκης, Even Studio, Παπαδόπουλος, Kem Electronics, Bon Studio και Έλμη Electronics. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 555 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 990 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.