Η Planet, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέλαβε έργο για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των διοικητικών μηχανισμών του ΙΤΑ, σε ζητήματα οργάνωσης, υλοποίησης και παρακολούθησης στο Έργο: “Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογίων πληροφορικής & επικοινωνιών εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση”. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 547.697 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.