Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην PrimecTel το διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός κυκλώματος Ethernet που συνδέει τους κόμβους της Αναθέτουσας Αρχής, σε Λατσιά και Λεμεσό, μεταξύ τους.

Στη σύμβαση περιλαμβάνεται και το δικαίωμα μίσθωσης ίδιου κυκλώματος και από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 90.000 ευρώ.