Στην Profile κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «Απομαγνητοφώνησης και στοιχειοθεσίας σε Ηλεκτρονική μορφή των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής».

Στο διαγωνισμό είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες Onex, Conference Support και Παπαθανασίου Α. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.