Η Profile υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Επιμελητήριο Μαγνησίας για το έργο "Ανάπτυξη και λειτουργιά κόμβου υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου" στο πλαίσιο του έργου "Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στις τοπικές ΜΜΕ μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας".

Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια hardware και λογισμικού, καθώς και στην παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 280 χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει επίσης η Globo και η ένωση Anco – Πανεπιστήμιο Βόλου.