Η PROFILE ανέλαβε την υλοποίηση έργου Υπηρεσιών Υποβοήθησης για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων στα Πολυμελή Πρωτοδικεία της Χώρας με σύστημα Ηχογράφησης - Αποηχογράφησης, υπογράφοντας σύμβαση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς θα αυξήσει την  αποδοτικότητα των εργασιών καταγραφής και ενημέρωσης, ώστε οι δικαστικές υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Το έργο θα καλύψει 92 αίθουσες των 63 Πολυμελών Πρωτοδικείων της Ελλάδας και θα περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού (προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, ηχητικά συστήματα), λογισμικού ηχογράφησης και αποηχογράφησης, την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών πινακίων και υπομνηματισμού, την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης/ αποηχογράφησης στις αίθουσες των δικαστηρίων, εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και help desk.

Υπενθυμίζεται ότι από το χώρο της Δικαιοσύνης έχουν επίσης, ανατεθεί στην PROFILE κατόπιν σχετικών διαγωνισμών, το έργο της αναβάθμισης του Μηχανογραφικού περιβάλλοντος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η επεξεργασία και παραγωγή CD/ DVD του Νομικού Βήματος και του Κώδικα Νομικού Βήματος για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και η προμήθεια εξοπλισμού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.