Ανατέθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Quality & Reliability το έργο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με τίτλο: «Εθνικό σύστημα ιχνηλασιμότητας τρόφίνων – ΕΣΙΤ», έναντι 1.029.000 ευρώ.

Στον διαγωνισμό είχαν κατατεθεί 6 προσφορές και συγκεκριμένα από τους: 1. Altec Integration, 2. SingularLogic Integrator 3. Q&R, 4. Velti, 5. Ένωση εταιρειών Globo Technologies – Planning και 6. Ένωση εταιρειών ΠΑΣΕΓΕΣ – Advanced Services Group. Στο στάδιο των τεχνικών προσφορών έφτασαν οι Q&R και η ένωση ΠΑΣΕΓΕΣ – Advanced Services Group, με την πρώτη να κατακτά βαθμολογία 102,65 και τη δεύτερη 103,05. Στις οικονομικές προσφορές, η Q&R αναδείχθηκε μειοδότης και κέρδισε το διαγωνισμό.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΙΤ) που θα διατηρεί, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για αγροτικά και κτηνοτροφικά τρόφιμα, που θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια επεξεργασίας και διακίνησής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η καταχώρηση των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας στο σύστημα, θα πραγματοποιείται από όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα και για όλα τα στάδια της αλυσίδας (π.χ. παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, πώληση κλπ) με δυο βασικούς τρόπους:

Μέσω αξιοποίησης κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής του συστήματος, που θα επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα στην εφοδιαστική αλυσίδα να καταχωρεί τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας που άπτονται των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται. Μέσω διασύνδεσης με (υπάρχον) σύστημα ιχνηλασιμότητας του συμμετέχοντα (π.χ. μεταποιητή, πωλητή), διασύνδεση που θα βασιστεί στην κλήση κατάλληλης διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας (δηλ. e-service / web service).