Η Radiant Technologies υπέγραψε σύμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Δήμο Άργους για το έργο "Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Νοτίου Άργους".

Το έργο περιλαμβάνει: α) την ανάπτυξη – δημιουργία ενός “Ψηφιακού Περιπτέρου”, το οποίο περιλαμβάνει 4 σταθμούς πληροφόρησης (οθόνη αφής, Η/Υ, εκτυπωτή, οθόνη προβολής LCD, λειτουργικό λογισμικό, κ.λπ.) με ανάπτυξη και εγκατάσταση μίας Ψηφιακής πολυμεσικής και πολύγλωσσης εφαρμογής πλοήγησης στην περιοχή και την πόλη του Άργους, β) την προμήθεια – εγκατάσταση στεγάστρου μεταλλικής κατασκευής 4 τ.μ. (Κέντρο πληροφόρησης κοινού), σαράντα (40) φορητές συσκευές
ακουστικής ξενάγησης (πέντε Γλώσσες), γ) την ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής ξενάγησης στο Δήμο Άργους με τη χρήση εφαρμογών προβολής σε web με δυνατότητα, μέσω interactive maps, χρήσης virtual reality πανοραμικών απεικονίσεων για πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος με ταυτόχρονη πληροφόρηση σε πέντε γλώσσες με ήχο και ψηφιακό κείμενο, δ) την προμήθεια – εγκατάσταση και παραμετροποίηση τυποποιημένου λογισμικού συστημάτων, ε) την παροχή υπηρεσιών παραγωγής και επεξεργασίας πληροφοριακού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (δημιουργία – επεξεργασία ψηφιακών εικόνων, ήχου, video, μακετών, χαρτών, ιστοσελίδων, κ.λπ.).

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2008. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 203 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.