Η SDC υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τη ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) για το έργο "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής".

Στο χθεσινό NetFax είχαμε αναφερθεί και στη σύμβαση μεταξύ της ΔΕΣΦΑ και της εταιρείας Διαδικασία, ωστόσο η εν λόγω σύμβαση είναι περισσότερο εστιασμένη στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.

Μεταξύ των υπηρεσιών που θα παρέχει η SDC είναι τεχνική υποστήριξη Servers με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 Server, επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού πληροφορικής και εσωτερικού δικτύου υπολογιστών intranet. Επίσης, στη σύμβαση περιλαμβάνεται η τεχνική υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος SAP.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 435 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει οι εταιρείες Διαδικασία, Χατζηγεωργίου & Συνεργάτες και Workforce Team.