Η SDC ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάπτυξη του Portal Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων για το έργο "Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συστήματος και βοηθητικών εφαρμογών".

Στόχος του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του δήμου αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών με αυτούς. Το συγκεκριμένο έργο συμβάλει επίσης στον περιορισμό των δαπανών του δήμου (αύξηση αποτελεσματικότητας), μέσα από τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου απλοποιούνται και επιταχύνονται σημαντικές εξωστρεφείς λειτουργίες του δήμου.

Η Δημοτική Πύλη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, θα αποτελεί το μοναδικό σημείο εισαγωγής των ενδιαφερόμενων στις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και που θα αναπτύξει μελλοντικά ο δήμος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 94.462 ευρώ.
Ακόμα, κατακυρώθηκε στην SDC η υλοποίηση του έργου “Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης Μέσω Wi-Fi Hot Spots του Δήμου Aντιρρίου”.

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η καλύτερη επαφή της με τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με άλλα έργα πληροφορικής σε πανελλήνιο επίπεδο αποτελεί ένα επιπλέον βήμα για την ανάπτυξη και τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον πληθυσμό. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 91.900 ευρώ.