Η Space Hellas υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Παράρτημα ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια, εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών συναφούς εξοπλισμού και βασικού λογισμικού".

Το συνολικό τελικό τίμημα ανέρχεται στα 585 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.