Η ΚτΠ ΑΕ κατακύρωσε στην Talos Services IKE, σύμφωνα με πληροφορίες, το ηλεκτρονικό πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.».

Η αξία του έργου ανέρχεται στα 142.972 ευρώ (περιλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), ενώ η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, από αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, εκτός από την Talos Services IKE, οι 2G FACILITY MANAGEMENT ΙΚΕ και DEV CON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ.