Η Telenavis ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Ολοκληρωμένο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης Νομού Μαγνησίας".

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος τηλεγεωεπεξεργασίας, το οποίο με χρήση του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Γ.Π.Σ.-G.I.S.) της Νομαρχίας Μαγνησίας και των δικτύων επικοινωνίας (ασύρματων & ευρυζωνικών) θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των εκτάκτων καταστάσεων όπως εμφάνιση επικίνδυνων φυσικών ή τεχνητών φαινομένων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες) με βέλτιστο συντονισμό των απαραίτητων δυνάμεων που εδρεύουν στη Νομαρχία ή και εκτός αυτής αν κάτι τέτοιο από την κλίμακα των συμβάντων απαιτηθεί.

Με χρήση του συστήματος θα είναι γνωστή, σε κάθε χρονική στιγμή, η θέση του εξοπλισμού και των ανθρώπων που απαιτούνται και θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη αντιμετώπιση των κρίσεων ενώ μέσω του ιδίου καναλιού θα κατευθύνονται και θα συντονίζονται οι δυνάμεις με αποτέλεσμα να είναι άκρως αποτελεσματικές. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Telenavis, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών 1) Globo Technologies – Γαία Ιάπετος – Cosmos Business Systems, 2) Byte – Geoanalysis – Εθνικό Αστεροσκοπείο, 3) Impetus – DiMicro – Top Vision, 4) Ατέσε – Epsilon International καθώς και οι εταιρείες 5) Ινφοδήμ και 6) Infomar. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 454.380 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.