Η ΜΟΔ ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Uni Systems ως προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού».

Η προμήθεια αφορά νέες άδειες λογισμικού, για την κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔ και των υποστηριζόμενων από αυτή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν 650 θέσεις εργασίας, μέσω της προμήθειας αδειών desktop pro. Επιπλέον, θα γίνει προμήθεια λειτουργικών συστημάτων server και λογισμικών πακέτων τύπου server, καθώς και άλλων λογισμικών (σχεδίασης, διαχείρισης έργων, ανάπτυξης εφαρμογών κ.λπ). Μέσω του έργου η ΜΟΔ σκοπεύει, επίσης, στην εξασφάλιση προηγμένων υπηρεσιών υποστήριξης του κατασκευαστή του λογισμικού, για τα λογισμικά τα οποία διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 2,169 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).