Στην Vodafone κατακυρώθηκε έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ».

Ο διαγωνισμός αφορούσε τις κάρτες σύνδεσης SIM των φορητών σημείων του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (για ελέγχους, πληρωμές και επικυρώσεις) και δύο σταθερές γραμμές, εκ των οποίων μία θα αναλαμβάνει τη διασύνδεση του Κέντρου Εποπτείας του ΟΑΣΑ με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο των καρτών και μία δεύτερη θα αναλαμβάνει τη διαδικτυακή διασύνδεση των φορητών σημείων με την πλατφόρμα πληρωμών του ΟΑΣΑ.

Η Vodafone ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά για το έργο, ο αρχικός υπολογισμός του οποίου ήταν στα 100.000 ευρώ περίπου, ενώ η κατακύρωσή του έγινε στα 40.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX. Αυτό το ποσό αφορά ένα χρόνο χρήσης, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα εξάμηνο. Όπως δήλωσε στο NetFAX στέλεχος του ΟΑΣΑ, έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες για το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι του έργου, oι οποίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ο ΟΑΣΑ έχει παραλάβει ήδη τις κάρτες SIM από την Vodafone, οι οποίες θα εγκατασταθούν στα μηχανήματά του, ενώ έχει ξεκινήσει η ενεργοποίησή τους προκειμένου να τρέξει η πιλοτική φάση του έργου – το οποίο σύντομα θα γίνει λειτουργικό.