Η Γνώμων Πληροφορική Α.Ε. ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Δημιουργία Δικτυακής Πύλης (Portal) για τα μνημεία του Ορθόδοξου Πολιτισμού των Ιωαννίνων" (κατατέθηκαν συνολικά τέσσερις προσφορές).

Ακόμα, το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού /υπηρεσίας συλλογής, ψηφιοποίησης & καταχώρισης περιεχομένου/ανάπτυξη εφαρμογών κ.α. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 123.025 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.