Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης υποδέχθηκε την Τρίτη τα στελέχη της IBM που έφτασαν στην πόλη, εγκαινιάζοντας την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας, σε συνέχεια της ένταξης της Θεσσαλονίκης στην πρωτοβουλία Smarter Cities Challenge (@CitiesChallenge), ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα παροχής δωρεάν (pro bono) συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας σε δήμους και περιφέρειες ανά τον κόσμο.

Η ομάδα της ΙΒΜ θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για τρεις εβδομάδες, όπου σε συνεργασία με τα στελέχη του επιτελείου του δήμου Θεσσαλονίκης και τους εμπλεκόμενους φορείς θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος μπορεί να δημιουργήσει μια συνεργατική ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτών προτύπων για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων με το οικοσύστημα της πόλης. Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει στο δήμο τη δυνατότητα να εξασφαλίσει αυξημένο επίπεδο διαφάνειας, συμμετοχή, αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, τοπική ανάπτυξη, καθώς και παροχή των βέλτιστων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.