Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήµερα τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) για την ενίσχυση των ελέγχων ασφάλειας των ταξιδιωτών χωρίς θεώρηση.

Το ETIAS θα συλλέγει πληροφορίες για όλους όσοι ταξιδεύουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεώρηση ώστε να είναι δυνατή η εκ των προτέρων διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά την ασφάλεια και την παράτυπη µετανάστευση. Αυτό θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει τη νόµιµη κυκλοφορία διαµέσου των συνόρων Σένγκεν.