Στην εταιρεία Data RC ανατέθηκε πρόσφατα από τον Ο.Τ.Ε. η παροχή υπηρεσιών Call Center για την υποστήριξη των Φωνητικών του Πυλών: "Γραμμή για την Υγεία - 1535" και "Γραμμή για την Υγεία του Δήμου Αθηναίων - 1515".

Από την 1/12/2008 το Call Center της Data RC, υποδέχεται και εξυπηρετεί ημερησίως πάνω από 3.000 κλήσεις πολιτών / ασθενών που επιθυμούν να κλείσουν ιατρικό ραντεβού σε Νοσοκομείο που έχει ενταχθεί στην “Γραμμή για την Υγεία – 1535” ή σε Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων.

Μέσω της “Γραμμής για την Υγεία – -1535” εξυπηρετούνται οι πολίτες / ασθενείς 38 νοσοκομείων πανελλαδικά, ενώ σύντομα αναμένεται η ένταξη και άλλων νοσοκομείων.